head-wadnongpanjan-min
วันที่ 18 พฤษภาคม 2024 10:45 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » ลูกเสือ โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ บำเพ็ญประโยชน์

ลูกเสือ โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ บำเพ็ญประโยชน์

อัพเดทวันที่ 30 กันยายน 2020

ลูกเสือ โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ บำเพ็ญประโยชน์ จัดการเก็บกวาด และเผาขยะ  บริเวณโรงเรียนและพื้นที่ใกล้เคียง

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4