head-wadnongpanjan-min
วันที่ 18 พฤษภาคม 2024 10:03 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ผ่านการสอบนักธรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ผ่านการสอบนักธรรม

อัพเดทวันที่ 30 ตุลาคม 2020
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ผ่านการสอบนักธรรม
ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองพันจันทร์

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4