head-wadnongpanjan-min
วันที่ 14 เมษายน 2024 8:59 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
หน้าหลัก » นานาสาระ » กล้ามเนื้อหลัง อธิบายกับการทำงานในส่วนกล้ามเนื้อหลังของปลายแขน

กล้ามเนื้อหลัง อธิบายกับการทำงานในส่วนกล้ามเนื้อหลังของปลายแขน

อัพเดทวันที่ 25 เมษายน 2023

กล้ามเนื้อหลัง กลุ่มกล้ามเนื้อหลังของปลายแขน กล้ามเนื้อของกลุ่มหลังของปลายแขนมี 2 ชั้น ผิวเผินและลึก ในชั้นผิวเผินคือตัวยืดรัศมียาวของข้อมือ ตัวยืดแนวรัศมีสั้นของข้อมือ ตัวยืดนิ้ว ตัวยืดของนิ้วก้อย ตัวยืดท่อนแขนของข้อมือ ในชั้นลึกคือส่วนรองรับส่วนโค้ง กล้ามเนื้อยาวที่ดึงนิ้วโป้ง ตัวยืดนิ้วหัวแม่มือสั้น ส่วนยืดนิ้วหัวแม่มือยาว แปรงยืดนิ้วชี้กล้ามเนื้อแต่ละมัดล้อมรอบด้วยพังผืดของตัวเอง ชั้นผิวเผินของกล้ามเนื้อปลายแขน เครื่องยืดกล้ามเนื้อในแนวรัศมียาวของข้อมือ

ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อเรียบที่ยืดออกซึ่งเริ่มต้น ด้วยการรวมกลุ่มของกล้ามเนื้อบน อีพิคอนไดล์ด้านข้างของกระดูกต้นแขนและกะบังกล้ามเนื้อด้านข้างของไหล่ ในช่วงกลางของปลายแขน กล้ามเนื้อจะผ่านเข้าสู่เส้นเอ็นแบน ซึ่งส่งผ่านไปยังมือในคลองที่มีเส้นใยกระดูกที่ 2 ภายใต้การยืดกล้ามเนื้อเรตินาคิวลัม เส้นเอ็นติดอยู่ที่พื้นผิวด้านหลังของฐานของกระดูกฝ่ามือชิ้นที่ 2 ส่วนเริ่มต้นของกล้ามเนื้อติดกับพื้นผิวด้านข้าง ของแคปซูลของข้อต่อข้อศอก

กล้ามเนื้อหลัง

จากนั้นกล้ามเนื้อจะติดตาม จากบนลงล่างระหว่างกล้ามเนื้อเบรกิโอเรเดียลิส กับส่วนยืดรัศมีสั้นของข้อมือด้านหลัง การทำงาน-ตัวยืดข้อมือแบบเรเดียลยาวของข้อมือจะยื่นมือออกไป และเมื่อหดตัวพร้อมกับงอข้อมือ ตามแนวรัศมีของข้อมือ ดึงมือไปทางด้านข้าง งอแขนท่อนปลายเล็กน้อย การครอบคลุมด้วยเส้นประสาท-เส้นประสาทเรเดียล ปริมาณเลือด-หลอดเลือดแดงเรเดียล หลักประกันในแนวรัศมีและหลอดเลือดแดงกำเริบ ตัวยืดข้อมือในแนวรัศมีสั้น

กล้ามเนื้อฟูซิฟอร์มอยู่ถัดจากตรงกลาง กับเครื่องยืดแนวรัศมียาวของข้อมือที่ด้านรัศมีของปลายแขน มันเริ่มต้นที่อีพิคอนไดล์ด้านข้างของกระดูกต้นแขน ซึ่งเป็นเอ็นยึดแนวรัศมีบนพังผืดของปลายแขน ตรงกลางของปลายแขน ท้องของกล้ามเนื้อจะผ่านเข้าไปในเส้นเอ็นแบนยาว ซึ่งติดอยู่ที่หลังของฐานของกระดูกฝ่ามือชิ้นที่ 3 ในปลายแขน เอ็นของกล้ามเนื้อยืดที่สั้นและยาวของข้อมือ จะเคลื่อนผ่านเข้าไปใต้เส้นเอ็นของกล้ามเนื้อยาวที่ดึงนิ้วโป้ง

กล้ามเนื้อยาวที่ยื่นนิ้วโป้งของมือ ซึ่งอยู่ในทิศทางเฉียงผิวเผินมากขึ้น ในบริเวณข้อต่อของข้อมือ เส้นเอ็นของข้อต่อแบบรัศมียาว และสั้นของข้อมือจะผ่านเข้าไปในคลองกระดูกเส้นใยทั่วไป การทำงาน-ตัวยืดรัศมีสั้นของข้อมือช่วยยืดมือ กล้ามเนื้อนี้หดตัวพร้อมกัน ด้วยรัศมีโค้งของข้อมือ กล้ามเนื้อนี้จะดึงมือ การครอบคลุมด้วยเส้นประสาท-เส้นประสาทเรเดียล ปริมาณเลือด-หลักประกันและหลอดเลือดแดงเรเดียลกำเริบ ตัวยืดนิ้วกล้ามเนื้อกว้างและแบน

ซึ่งอยู่เผินๆอยู่ตรงกลางของกล้ามเนื้อยืด ในแนวรัศมียาวและสั้น กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ดิจิทอรุมเกิดขึ้นที่อีพิคอนไดล์ ด้านข้างของกระดูกต้นแขนและบนพังผืดของปลายแขน ใกล้กับข้อต่อข้อมือ กล้ามเนื้อนี้แบ่งออกเป็นเส้นเอ็นสี่เส้นที่ ผ่านใต้เส้นเอ็นยืดกล้ามเนื้อในปลอกหุ้มกระดูกข้อที่ 4 และปลอกไขข้อทั่วไปร่วมกับเอ็นยืดของนิ้วชี้ เส้นเอ็นยืดของนิ้วติดอยู่ที่ด้านหลังของนิ้ว 2-5 ทำให้เกิดการยืดเส้นเอ็น มัดเอ็นกลางติดกับฐานของพรรคกลาง มัดด้านข้างติดกับปลายเล็บ

ระดับของกระดูกฝ่ามือ เส้นเอ็นยืดของนิ้วนั้นเชื่อมต่อกัน ด้วยการรวมกลุ่มของเส้นใยที่เอียงเฉียง -ข้อต่อเอ็น การทำงาน-ตัวยืดนิ้วมือขยายนิ้ว 2-5 และมือที่ข้อต่อข้อมือ การครอบคลุมด้วยเส้นประสาท-เส้นประสาทเรเดียล ปริมาณเลือด-หลอดเลือดแดงช่องว่างกระดูกหลัง กล้ามเนื้อยืดของนิ้วก้อยเป็นกล้ามเนื้อบางๆแคบๆ ที่เริ่มต้นที่ส่วนสะโพกด้านข้างของกระดูกต้นแขน พังผืดของปลายแขนร่วมกับส่วนยืดของนิ้ว และอยู่ตรงกลางจากนั้น

เส้นเอ็นเส้นบางแคบจะเคลื่อนผ่านใต้เส้นเอ็นยืด กล้ามเนื้อหลัง ในปลอกหุ้มกระดูกข้อที่ห้าและไขข้อที่ห้าแยกจากกัน เส้นเอ็นติดอยู่ที่พื้นผิวด้านหลังของฐาน ของช่วงกลางและส่วนปลายของนิ้วที่ห้า และทอเป็นส่วนขยายของเอ็นหลัง การทำงาน-กล้ามเนื้อขยายนิ้วก้อย การครอบคลุมด้วยเส้นประสาท-เส้นประสาทเรเดียล ปริมาณเลือด-หลอดเลือดแดงช่องว่างกระดูกหลัง เครื่องยืดข้อศอกของข้อมือ กล้ามเนื้อแบนบางๆที่ตั้งอยู่ตรงกลางด้านหลังของปลายแขน

ระหว่างส่วนยืดของนิ้วก้อยด้านข้าง และจุดเริ่มต้นของท่อนแขนท่อนบนของมือ กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพอัลนาริส เริ่มขึ้นที่อีพิคอนไดล์ด้านข้างของกระดูกต้นแขน พื้นผิวด้านหลังของกระดูกอัลนา แคปซูลของข้อต่อข้อศอก และพังผืดของปลายแขน เส้นเอ็นของกล้ามเนื้อเคลื่อนผ่านช่องกระดูกเส้นที่ 6 แยกจากกันที่หลังมือและในปลอกหุ้มไขข้อ ภายใต้เส้นเอ็นยืดกล้ามเนื้อในร่องที่อยู่บนพื้นผิวด้านหลัง ของปลายส่วนปลายของกระดูกท่อน

กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพอัลนาริสยึดติดกับพื้นผิวด้านหลังของฐานของฝ่ามือที่ห้า ระหว่างจุดเริ่มต้นของกล้ามเนื้อเอ็นใกล้เคียง และอีพิคอนไดล์ด้านข้างของกระดูกต้นแขนมีถุงเมือก การทำงาน-กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ คาร์ไพอัลนาริสยืดและดึงมือ การครอบคลุมด้วยเส้นประสาท-เส้นประสาทเรเดียล ปริมาณเลือด-หลอดเลือดแดงช่องหว่างกระดูกหลัง กล้ามเนื้อชั้นลึกของปลายแขนรองรับส่วนโค้ง กล้ามเนื้อแบนซึ่งอยู่บริเวณหลังส่วนปลายของปลายแขน

ปกคลุมด้วยกล้ามเนื้อผิวเผินเกือบทั้งหมด กล้ามเนื้อสุพิเนเตอร์เกิดขึ้นที่อีพิคอนไดล์ ด้านข้างของกระดูกต้นแขน เอ็นยึดแนวรัศมี เอ็นวงแหวนของรัศมี และบนยอดของยอดเหนือของกระดูกท่อนปลาย กล้ามเนื้อสุพิเนเตอร์วิ่งเฉียงไปในทิศทางด้านข้าง รอบรัศมีด้านหลังและด้านข้าง กล้ามเนื้อติดกับพื้นผิวด้านใต้ของรัศมีบนที่สามจากปุ่มกระดูก ไปยังตำแหน่งของสิ่งที่แนบมาของโปรเนเตอร์แบบกลม ส่วนปลายของกล้ามเนื้อนี้ ปกคลุมด้วยกล้ามเนื้อที่มีต้นกำเนิด

จากส่วนปลายของกระดูกต้นแขน และส่วนปลายของโปรเนเตอร์กลม สาขาลึกของเส้นประสาทเรเดียลผ่านกล้ามเนื้อ รองรับส่วนโค้งในทิศทางตามยาว ช่องว่างระหว่างส่วนลึกและผิวเผินของหลังเท้านี้ เรียกว่าคลองสุปิเนเตอร์ การทำงาน-กล้ามเนื้อสุพิเนเตอร์หมุนรัศมีออกไปด้านนอก การครอบคลุมด้วยเส้นประสาท-เส้นประสาทเรเดียล ปริมาณเลือด-หลอดเลือดแดงเรเดียล เรเดียลกำเริบและหลอดเลือดแดงช่องหว่างกระดูก กล้ามเนื้อยาวดึงนิ้วโป้งของมือ

ซึ่งแบน ไบฟิดกล้ามเนื้อตั้งอยู่ในบริเวณครึ่งหลัง ของปลายแขนระหว่างท่อนยืดท่อนแขน ของข้อมือกับส่วนรองรับส่วนโค้ง ของเยื่อหุ้มกระดูกระหว่างกระดูก และส่วนหลังของรัศมี จุดเริ่มต้นของกล้ามเนื้อยาวที่เอานิ้วโป้ง ของมือออกนั้นถูกปกคลุมด้วยกล้ามเนื้อยืดของนิ้ว และตัวขยายแนวรัศมีสั้นของข้อมือ กล้ามเนื้อยาวที่ดึงนิ้วหัวแม่มือของมือเริ่มต้น ที่พื้นผิวด้านหลังของท่อนและรัศมีและบนเยื่อหุ้มกระดูก ระหว่างแขนของปลายแขน เส้นเอ็นที่ยาวของกล้ามเนื้อนี้เคลื่อนไป

ตามเส้นเอ็นของกล้ามเนื้อยืดสั้นของนิ้วหัวแม่มือของมือ ในคลองที่มีเส้นใยกระดูกทั่วไป โดยเส้นแรกอยู่ที่หลังมือ และในปลอกไขข้อภายใต้ส่วนด้านข้างของกล้ามเนื้อยืดเรตินาคิวลัม เส้นเอ็นติดอยู่ที่หลังของฐาน ของกระดูกฝ่ามือชิ้นแรก ไกลออกไป กล้ามเนื้ออยู่ใต้พังผืดของปลายแขนและผิวหนังโดยตรง กล้ามเนื้อถูกควบคุมจากบนลงล่างและไปทางด้านข้าง โดยงอไปรอบๆด้านนอกของรัศมี และเอ็นของกล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์คาร์ปีในแนวรัศมีสั้น และยาวที่วางอยู่บนนั้น การทำงาน-กล้ามเนื้อดึงนิ้วหัวแม่มือและมือ การครอบคลุมด้วยเส้นประสาท-เส้นประสาทเรเดียล ปริมาณเลือด-หลอดเลือดแดงช่องว่างกระดูกหลังรัศมี

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : คลอด อธิบายเกี่ยวกับการผ่อนคลายและการแก้ปวดเมื่อยระหว่างคลอด

นานาสาระ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4