head-wadnongpanjan-min
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 2:12 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
หน้าหลัก » นานาสาระ » โรคไทรอยด์ ผู้ป่วยควรทานอาหารอย่างไรควรเสริมไอโอดีนหรือไม่?

โรคไทรอยด์ ผู้ป่วยควรทานอาหารอย่างไรควรเสริมไอโอดีนหรือไม่?

อัพเดทวันที่ 22 เมษายน 2021

โรคไทรอยด์

 

โรคไทรอยด์ ควรรับประทานอย่างไร หลังจากไปพบคุณหมอตรวจเจอก้อนไทรอยด์ ถามหมอว่า ต้องใส่ใจอะไรบ้างในการทานอาหาร ระวังอย่าทำให้อ้วน ทั้งผู้ป่วยและแพทย์ ได้รับความทุกข์ยาก ควรให้ความสนใจกับการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคไทรอยด์ว่า อาหารเหล่านี้ สามารถรักษาโรคได้ ตามที่ข่าวลือกล่าวไว้หรือไม่ หรือถ้าคุณกินมากเกินไป คุณก็อาจเจ็บป่วยได้ หากรับประทานอาหารมาก

ไฮเปอร์ไทรอยด์ แบ่งออกเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์ทางคลินิก และไฮเปอร์ไทรอยด์แบบไม่แสดงอาการในระดับ สาเหตุของภาวะพร่องไทรอยด์ได้แก่ การทำลายภูมิต้านทานเนื้อเยื่อ การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ การทำลายไอโอดีนกัมมันตภาพรังสีการฉายรังสีภายนอก การขาดสารไอโอดีน หรือไอโอดีนมากเกินเป็นต้น

หากผู้ป่วยมีภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำ เนื่องจากการกำจัดออกทั้งหมด หรือถูกทำลายโดยสมบูรณ์ของต่อมไทรอยด์ พวกเขามักจะใช้เลโวไทร็อกซีนในการรักษา อาหารหลายชนิด จะส่งผลต่อการดูดซึมของเลโวไทร็อกซีนในลำไส้ แต่การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน หรือเกลือที่ไม่ผ่านการสลายตัว ไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อไทรอยด์

อย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำ สามารถรับประทานยาก่อนเข้านอนได้ เนื่องจากการรับประทาน เพื่อรักษาภาวะพร่องไทรอยด์จะได้ผล และปลอดภัย ช่วยบรรเทาอาการ และทำให้ระดับฮอร์โมนไทรอยด์กลับเป็นปกติ

หากก้อนต่อมไทรอยด์ของผู้ป่วยหลุดออก หรือมีเนื้อเยื่อของต่อมไทรอยด์หลงเหลืออยู่ สามารถรับประทานอาหารที่มีไอโอดีนตามปกติได้ รวมทั้งการรับประทานเกลือเสริมไอโอดีน โดยทั่วไปภาวะพร่องไทรอยด์ ที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีน มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ขาดสารไอโอดีน และการรับประทานเกลือเสริมไอโอดีน

เป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุด ระดับของภาวะพร่องไทรอยด์ ที่เกิดจากไอโอดีนส่วนเกินค่อนข้างไม่รุนแรง ที่พบบ่อยคือ ภาวะพร่องไม่แสดงอาการ ในขณะนี้จำเป็นต้องหาสาเหตุของไอโอดีนเกิน และจำกัดปริมาณไอโอดีนเช่น หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำที่มีไอโอดีนสูง หรือรับประทานอาหารมากเกินไป อาหารที่อุดมด้วยไอโอดีน

ไฮเปอร์ไทรอยด์ ผู้ป่วยที่มีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน คิดเป็น1.3% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมาก สาเหตุหลักของภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกินคือ โรคคอพอกชนิดแพร่กระจายเป็นพิษ โรคเกรฟส์ แอนติบอดีต่อไธโรโทรปินในซีรัม สามารถกระตุ้นหรือทำให้โรคเกรฟส์รุนแรงขึ้นได้ ธาตุไอโอดีนและซีลีเนียมในอาหาร

สามารถควบคุมเนื้อหาของแอนติบอดีที่เกี่ยวข้องกับต่อมไทรอยด์เหล่านี้ได้ ดังนั้นในทางการแพทย์ผู้ป่วยที่มีก้อนไทรอยด์ ควรได้รับการเตือนให้ควบคุมระดับการบริโภคไอโอดีนในแต่ละวัน และทบทวนให้ทันเวลา เพื่อลดความเสี่ยงของภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน ที่เกิดจากการบริโภคไอโอดีนมากเกินไป

ก้อนต่อมไทรอยด์ โดยทั่วไปพบก้อนของต่อมไทรอยด์จากการตรวจด้วยภาพ และอัตราการเกิดมะเร็งคือ 7-15เปอร์เซ็นต์ คลินิกจะตัดสินว่า จำเป็นต้องมีการตรวจชิ้นเนื้อ โดยพิจารณาจากขนาดของก้อนเนื้อ และลักษณะของภาพหรือไม่ หากมีข้อสงสัยอย่างมากว่า เป็นก้อนเนื้อร้าย หรือก้อนเนื้อร้ายที่คอ สามารถทำการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ได้

หากการตรวจชิ้นเนื้อพบก้อนที่ไม่เป็นพิษเป็นภัย หรือไม่น่าสงสัย โดยทั่วไปผู้ป่วยจะได้รับการตรวจอัลตร้าซาวด์เป็นประจำ

ข้อห้ามในการรับประทานอาหาร ของผู้ป่วยโรคไทรอยด์ ต่อไปนี้จะเป็นการแบ่งประเภทอาหารที่มักจะถูกถาม อย่ากลัวอาหารที่มีไอโอดีน การขาดไอโอดีนไม่ใช่เรื่องดี ไอโอดีนเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดที่สุดของไทรอยด์ เมื่อไอโอดีนเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จะถูกจับแน่น โดยไทรอยด์สังเคราะห์

ฮอร์โมนไทรอยด์ที่เป็นเชื้อในร่างกาย ความสัมพันธ์ระหว่างไอโอดีนกับ โรคไทรอยด์ อยู่ในรูปโค้งตัวยู การขาดไอโอดีนมากเกินไป จะส่งผลต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์

ดังนั้นการขาดสารไอโอดีน และไอโอดีนมากเกินไปจะไม่ได้ผล องค์การอนามัยโลกแนะนำว่า ผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง สตรีที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ ต้องบริโภคไอโอดีน 150-200ไมโครกรัมต่อวัน และสตรีในระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตรควรให้แน่ใจว่าได้รับไอโอดีนอย่างน้อย 250ไมโครกรัมต่อวัน

โดยทั่วไปโรงพยาบาลจะกำหนดปริมาณไอโอดีนในร่างกายมนุษย์ โดยการตรวจหาไอโอดีนในปัสสาวะ โดยทั่วไปถือว่า ปริมาณไอโอดีนอยู่ระหว่าง 100-200มิลลิกรัมต่อลิตร

ตามสถานะที่เหมาะสม เกี่ยวกับการบริโภคไอโอดีนตามประสบการณ์ทางคลินิก การรับประทานอาหารตามปกติ สามารถรักษาปริมาณไอโอดีนให้เพียงพอได้ ผู้ที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารพิเศษเช่น มังสวิรัติจะมีความเสี่ยงต่อการได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอ เนื่องจากผักไม่ใช่อาหารที่อุดมไปด้วยไอโอดีน นอกจากนี้ อาหารทะเลยังเป็นแหล่งไอโอดีนที่สำคัญสำหรับร่างกายมนุษย์ ซึ่งแบ่งออกเป็นสามประเภทตามปริมาณไอโอดีน

อาหารทะเล เป็นแหล่งไอโอดีนที่ดีสำหรับร่างกาย ปริมาณไอโอดีนสูงได้แก่ สาหร่ายทะเล ปริมาณไอโอดีนปานกลางได้แก่ กุ้ง หอยเชลล์ ปริมาณไอโอดีนต่ำได้แก่ แซลมอน หลังการรักษา ผู้ป่วยที่มีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไป หากการทำงานของต่อมไทรอยด์ไม่ปกติ หรือมีโรคคอพอกร่วมด้วย การบริโภคไอโอดีนมากเกินไป จะทำให้อาการแย่ลง และในขณะนี้การรับประทานอาหารจะต้องปราศจากไอโอดีน

หากการทำงานต่อมไทรอยด์ของผู้ป่วย ที่มีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกินปกติ และไม่มีอาการบวมของต่อมไทรอยด์อย่างชัดเจน หากคุณต้องการรับประทานอาหารทะเล คุณสามารถเลือกกินปลาจวดสีเหลืองขนาดเล็ก และปลาหมึกที่มีไอโอดีนน้อย ให้รับประทานสัปดาห์ละครั้ง ให้ใช้เกลือที่ไม่เสริมไอโอดีนเมื่อปรุงอาหาร สำหรับผู้ที่มีก้อนไทรอยด์ธรรมดา ควรเลือกอาหารทะเล หลังจากตรวจวัดปริมาณไอโอดีนในร่างกายแล้ว

 

อ่านสาระเพิ่มเติมคลิก : มะเขือยาว มีลักษณะการเจริญเติบโตอย่างไร และให้คุณประโยชน์อย่างไร

นานาสาระ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4