head-wadnongpanjan-min
วันที่ 18 พฤษภาคม 2024 10:15 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน จำนวณ ของนักเรียนทั้งหมดใน โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลนักเรียน การ รวบรวม จำนวณของนักเรียน ชาย นักเรียน หญิง รวมทั้งหมด และ รวมถึง ห้องจำนวณของห้องเรียนที่มีทั้งหมด ทุกระดับชั้นการศึกษา

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0 0 0 0
อบ.2
7 6 13 1
อบ.3
10 10 17 1
รวม อบ.
14 16 30 2
ป.1
7 10 17 1
ป.2
6 10 16 1
ป.3
2 7 9 1
ป.4
5 9 14 1
ป.5
11 7 18 1
ป.6
5 6 11 1
รวมประถม
36 49 85 6
ม.1
9 8 17 1
ม.2
10 7 17 1
ม.3
8 5 13 1
รวมมัธยมต้น
27 20 47 3
ม.4
0 0 0 0
ม.5
0 0 0 0
ม.6
0 0 0 0
ปวช.1
0 0 0 0
ปวช.2
0 0 0 0
ปวช.3
0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0 0 0 0
รวมทั้งหมด
77 85 162 11
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

 

 

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4